Prije više od četrdeset godina, nakon svega nekoliko godina talijanske premijere, u Jugoslaviju je došao Alan Ford. Došao, ostao i sve promijenio. Bolje živjeti sto godina kao milijunaš, nego sedam dana u bijedi.