ASTERIKS ALBUM 38: VERCINGETORIKSOVA KĆI

  • U Asteriksovo selo stiže neobična delegacija iz Arvernije: dvojica starješina dovode kći velikog vojskovođe Vercingetoriksa da je na neko vrijeme stave pod zaštitu nepokorenih Gala, koji uspješno odolijevaju rimskom osvajaču. Ali čuvati mladu Adrenalinu neće biti nimalo lako, jer ona je prava kći svog oca, kad nešto naumi, ne da nikom da joj stane na put – ni Rimljanima, koji uporno tragaju za njom, a ni Galima zaduženim da je štite!

  • ASTERIKS INTEGRAL 1-12, za više informacija klikni ovdje
  • ASTERIKS ALBUM 37 i 38, za više informacija klikni ovdje