DRAGONERO, KNJIGA 16: U SRCU CARSTVA

Šesnaesta knjiga Dragonera je u prodaji, a pustolovine koje vas čekaju unutra te njihovi autori su:

“U SRCU CARSTVA” (Stefano Vietti / Giuseppe De Luca)
“IZGUBLJENA DJECA” (Stefano Vietti / Ivan Calcaterra, Fabio Babich & Riccardo Crosa)
“KRILA ERONDÀRA” (Luca Enoch / Luca Malisan & Riccardo Crosa)

Tradicionalno, naslovnice i za ove epizode potpisao je Giuseppe Matteoni, a u Italiji su objavljene u razdoblju između ožujka i svibnja 2017. godine u originalnim brojevima 46, 47 i 48.

Što se samog sadržaja tiče, u uzbudljivoj prvoj epizodi Alben će odvesti Iana – kako i sam naslov kaže – u samo srce Carstva, a da biste mogli detaljno pratiti ovu pustolovinu predlažemo vam da pokraj sebe složite sljedeće epizode kako biste ih u danom trenutku mogli prolistati:

“Dvorske spletke” (5. knjiga)
“Silazak u Infrasvijet” (6. knjiga)
“Kroz Erondàr” (8. knjiga)
“Lovci na krakene” (10. knjiga)
“Zaraza” (10. knjiga)
“Zgonija Yastrada” (11. knjiga)
“Zehfirov povratak” (12. knjiga)
“Izgubljena relikvija” (13. knjiga)

Za priče “Izgubljena djeca” i “Dva dana u Baijadanu” koje čine broj 47, predlažemo da bacite pogled na pustolovinu “Trgovac robinjama” koja je  objavljena u 6. knjizi redovne biblioteke, a u “Krilima Erondàra” posjetit ćemo Mrkotvrđu i sjedište akademije Carskih draguna..