Alan Ford biblioteka, knjiga 020 (58-60): Skok u prazno / Gužva u Monte Kablu / Udar