Batman biblioteka, knjiga 14: Čovjek koji se smije