Durango, knjiga 2 (5-8): Divlja Sijera / Sudbina jednog desperada / Usamljeni grad / Razlog za umiranje