Džoni Logan 03 (7-9): Veštačka veštica / Kako se popa Vićentije obračunao sa drugom nečastivim / Mafija ne postoji