Mek Koj, knjiga 3 (7-11): Lovci na skalpove / Lith Bighorn / Đavolji kanjon / Fijesta u Durangu / Kameron