Mister No kolor biblioteka, knjiga 023 (67-69): Jahači iz Pampe – Rekvijem za vojnika / Argentina! / Jahači iz Pampe