Mister No kolor biblioteka, knjiga 026 (76-78): Umrijeti na Capriju – Mafija ne prašta / Umrijeti na Capriju / Strah na Karibima