Najveći Teks, knjiga 1: Čovek sa zlatnim revolverima