Natan Never 04 (10-12): Pakao / Svemirska pešadija / Poslednja bitka