Natan Never 06 (16-18): Šampion / Nemoguće preživljavanje / Ponor sećanja