Nick Raider, knjiga 38: Ljepotica večeri / Judine škude / Bez predaha