Stari kontinent 39: Komanča, integral 5 – Divlji cirkus / Konjanici sa Izgubljene reke / Red Dast ekspres