Stari kontinent 58: Spiru i Fantazio, integral 3 (7-9) – Diktator i pečurka / Kad glava nije prava / Jazbina Murine