Stari kontinent 71: Mebijus Kolekcija 5 – Iskrcavanje na Faragonesiju / Kita mahnita