Veliki Teks u boji, knjiga 5 (14/15): Agvas negras / Legenda o Žutoj Ptici