Zagor knjiga 32 (116-122): Gnev Osaga / Čovek koji je došao s istoka