Zagor maxi 028: Čovjek koji je vidio budućnost / Otpadnici