Zlatna serija 31: Zagor – Kuća užasa (1. naslovnica)