Zlatna serija 31: Zagor – Kuća užasa (2. naslovnica)