PSI PRIPJATA

  • Černobil, neka srca još uvijek kucaju … Černobil, Ukrajina, SSSR, 26. travnja 1986. Niz eksplozija na reaktoru br. 4 uništava nuklearku u Černobilu, koja ispušta radioaktivno zračenje…
    Nakon evakuacije najbližih naselja formiraju se grupe lovaca, čiji je zadatak uništiti sve primjerke domaćih i divljih životinja zahvaćenih zračenjem, koje su nakon eksplozije ostavljene da žive u divljini u selima duhova. Za obećanu cijenu od trideset rubalja po glavi zaklane životinje skupina lovaca pristaje da uđe u to područje. Skupina ljudi koji više nemaju što izgubiti, uključujući i jednog dječaka…

  • PSI PRIPJATA, za više informacija klikni ovdje