0
Cart Total
0.00 
Checkout

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Babilonu emailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Ako ste iz nekog razloga nezadovoljni našom uslugom ili kupljenim proizvodom, molimo Vas da nam se obratite na email info@babilon-strip.com ili pisanim putem na adresu Babilon, Matije Gupca 27, 31400 Đakovo ili na telefon +38598776766. Na Vaše dopise ćemo odgovoriti u što kraćem roku, a najduže 15 dana od dana primitka. Vaše pritužbe i reklamacije ćemo uvažiti u slučaju da nismo ispoštovali bilo koji dio ugovoren u narudžbi ili Vam zabunom isporučili pogrešan ili neispravan proizvod. Naša je obveza pokušati riješiti Vaše reklamacije u dogovoru s dobavljačima (ako je proizvod s greškom) ili samostalno (ako je naša pogreška). Reklamacije na artikle priznajemo samo ako je artikal neispravan ili oštećen. Molimo Vas da po primitku pregledate primljene artikle i u roku od 48 sati reklamirate ako nešto nije u redu. Utvrdimo li da je artikal oštećen ili neispravan kupcu nudimo zamjenu ili povrat novca. Ako smo zabunom poslali pogrešan ili neispravan artikl, povrat vršimo o našem trošku. U slučaju povrata ispravne robe proizvodi moraju biti u neoštećenoj i originalnoj ambalaži (ambalaža može biti samo pravilno otvorena). Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 7 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na našu adresu. Povrat robe isključuje robu koja je korištena i/ili kojoj je vidljivo oštećena ambalaža. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen. Troškove transporta snosi kupac. Ne odgovaramo za krivo naručenu robu. U slučaju povrata ispravne naručene robe, trošak povratne dostave ide na Vaš trošak. Povrat mora biti unaprijed dogovoren. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda Babilon se obvezuje izvršiti povrat sredstava u roku 2 radna dana od postizanja dogovora isključivo na račun s kojeg su sredstva uplaćena. U slučaju neiznalaženja rješenja, nadležan je sud u Đakovu.


Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Babilon se obvezuje reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Babilon će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pisanim putem na e-mail: info@babilon-strip.com . U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Babilon će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Babilona, Kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.


Otkaz ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti Babilon o otkazivanju ugovora isključivo pisanim putem na e-mail: info@babilon-strip.com . Ugovor se smatra otkazanim kada Babilon primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Babilonu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti

Pravo na otkaz ugovora Kupac ima sukladno članku 72. Zakonu o zaštiti potrošača, koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u članku 72. Zakona o zaštiti potrošača može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana putem elektroničke pošte na e-mail: info@babilon-strip.com .

2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

3. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

4. Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

5. Proizvodi koje Kupac vraća Trgovcu moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava.


Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

1. Ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. Predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


Rješavanje sporova

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni Sud u Đakovu.


Primjedbe i prigovori

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, Internet web trgovine www.babilon-strip.com (Babilon) vam omogućuje da svoje pisane prigovore šaljete na e-mail: info@babilon-strip.com . Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.