EDUKATIVNI POTENCIJAL STRIPA

Ovih dana je iz štampe izašla nova knjiga Harisa Cerića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom „O edukativnom potencijalu stripa: prilozi etabliranju stripovne metode u nastavi“. O umjetničkim dometima stripa i o njegovim karakteristikama kao medija masovnih komunikacija često se raspravljalo dok je edukativni potencijal stripa bio prilično zanemaren. Knjiga je zamišljena kao svojevrsna nadopuna Cerićevoj prethodnoj knjizi „Skandalon u oblačićima: kako koristiti strip u nastavi“ iz 2013. godine koja predstavlja pokušaj da se ponude polazišta za sistematsko znanstveno proučavanje stripa kao svojevrsnog nastavnog medija. A to bi u konačnici moglo rezultirati etabliranjem nove nastavne metode, koju je autor imenovao stripovnom metodom u nastavi. Budući da je na našim prostorima literatura vezana za edukativni potencijal stripa prilično oskudna, ova knjiga će biti  korisno štivo za sve one koji se zanimaju za ovu problematiku.
P.S. A što smo čitali u prijašnjem djelu – “Skandalonu u oblačićima“? Čitatelji su u prvom dijelu te knjige mogli upoznati s osnovama stripa, a u drugom dijelu predstavljene su mogućnosti njegove upotrebe u školama – strip kao nastavni medij, stripovna metoda u nastavi, skandalonski karakter stripa, didaktičko – metodičke kvalitete stripa, oblici stripovne metode u nastavi…

Izvor: www.stripovi.com