KOMESAR RIČARDI 5 i 6

  • Komesar Ričardi, uvijek ozbiljan detektiv teške naravi, glavni je junak priča koje se odvijaju u Napulju tridesetih godina prošlog stoljeća. Ričardi posjeduje dar koji je istovremeno i njegovo prokletstvo: on vidi mrtve i u njima njihove posljednje trenutke života, posljednju misao, posljednje osjećanje. On osjeća njihov bol.

  • KOMESAR RIČARDI 1-6, za više informacija klikni ovdje