Granica 2 (3/4): Pravi heroji ne plaču / Dvanaest kostura