Magični Vetar 03 (7-9): Zmijski sin / Vendigo / Lice u kamenu