Stari kontinent 47: Spiru i Fantazio, integral 1 (1-3) – Četiri avanture Spirua i Fantazija / Veštac u Šampinjaku / Crni šeširi i još tri avanture Spirua i Fantazija!