TMNT: Poslednji ronin 1 (1-3): Da sam barem umro / Prvi koji je pao / Bori se ili beži