Zagor kolor 007: Vračeva osveta – Zeleni ponor / Trgovci robljem